نویسنده = میرزازاده، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و مقایسة نظرهای معلمان و مسئولان تربیت بدنی پیرامون اثربخشی مسابقات علمی _ تخصصی

دوره 34، شماره 34، اسفند 1386

مهر علی همتی نژاد؛ طاهر افشارنژاد؛ زهرا میرزازاده