نویسنده = وفا، منیژه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات فعالیتEMG عضلة مخالف حین عمل عضلة موافق متعاقب تمرین های قدرتی

دوره 32، شماره 32، آبان 1386

مهر علی همتی نژاد؛ طاهر افشارنژاد؛ علی حسینی؛ منیژه وفا