نویسنده = تهرانی، دکتر جهانگیر حمیدی
تعداد مقالات: 1
1. اثرتمرینات ورزشی هوازی برروی عملکرد قلب بیماران سکته ی قلبی

دوره 4، شماره 4، فروردین 1379

دکتر اصغر خالدان؛ دکتر جهانگیر حمیدی تهرانی