نویسنده = بلند، آذین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیرتمرینات کششی قبل وبعد از تمرین قدرتی بر روی کاهش دردساق پا

دوره 9، شماره 9، مهر 1380

آذین بلند؛ دکتر توراندخت امینیان؛ دکتر سخنگویی