نویسنده = نیا، احمد حسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سطح آمادگی جسمانی وحرکتی دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد وتهیه ی هنجار

دوره 10، شماره 10، دی 1380

دکتر سیدرضا عطارزاده حسینی؛ احمد حسن نیا؛ دکتر مهدی طالب پور