کلیدواژه‌ها = دوپینگ
تعداد مقالات: 3
1. آمار شیوع دوپینگ و نوع مواد دوپینگی در ورزش های جهانی

دوره 39، شماره 0، اسفند 1387

نادر رهنما؛ عفت بمبئی چی؛ حمید رضا صادقی پور؛ محمد سلطان حسینی؛ سعید عابدین زاده


2. آگاهی پزشکان و دانشجویان گروه پزشکی درباره دوپینگ و مصرف مواد نیروزا در ورزش

دوره 31، شماره 31، شهریور 1386

زهرا سرلک؛ علی کاشی؛ مهدی کارگرفرد؛ مریم سرلک