کلیدواژه‌ها = قدرت
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه تاثیر یک نوع برنامه تمرینی منتخب در آب و خشکی بر قدرت عضله چهار سر ران

دوره 23، شماره 23، فروردین 1384

جعفر نادری فرد؛ دکتر علیرضا رحیمی؛ دکتر شهلا حجت


2. بررسی و مقایسه ترکیبات بدن قدرت VO2max و توان بی هوازی وزنه برداران زبده با غیر ورزشکاران

دوره 21، شماره 21، مهر 1383

دکتر علی اصغر رواسی؛ دکتر توراندخت امینیان؛ امیر حسین حقیقی