کلیدواژه‌ها = کیفوز
بررسی مقایسه ای ناهنجارهای ستون فقرات پسران و دختران دانش آموز

دوره 23، شماره 23، فروردین 1384

دکتر حسن دانشمندی؛ حسین پور حسینی؛ محمد علی سردار


بررسی تغییرات کیفوز و ظرفیت حیاتی متعاقب یک برنامه اصلاحی

دوره 22، شماره 22، دی 1383

دکتر حسن دانشمندی؛ دکتر مهر علی همتی نژاد؛ داریوش شاه مرادی