نویسنده = دکتر محمد علی بشارت
بررسی رابطه کمال گرایی و موفقیت ورزشی

دوره 23، شماره 23، فروردین 1384

دکتر محمد علی بشارت


بررسی رابطه بین عزت نفس و موفقیت ورزشی در فوتبالیست ها و کشتی گیران

دوره 12، شماره 12، تیر 1381

دکتر محمد علی بشارت؛ غلامرضا عباسی؛ دکتر سید صدر الدین شجاع الدین