نویسنده = اصلانخانی، دکتر محمد علی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر یک جلسه تمرین فزاینده هوازی بر سیستم ایمنی خون ورزشکاران جوان و بزرگسال

دوره 17، شماره 17، مهر 1382

فتح الله هاویل؛ دکتر خسرو ابراهیم؛ دکتر محمد علی اصلانخانی