نویسنده = فرخی، احمد
تعداد مقالات: 4
1. ارتباط بین جو اخلاقی تیم و تمایلات پرخاشگری ورزشی در بازیکنان نوجوان بسکتبال

دوره 39، شماره 0، اسفند 1387

لیلا ضامنی؛ احمد فرخی؛ علی اکبر جابری مقدم


2. مقایسه اثر دو شیوه تمرینی فعالیت بدنی هوازی و تصویر سازی ذهنی بر

دوره 27، شماره 27، خرداد 1385

عباسعلی گائینی؛ احمد فرخی؛ رحمن سوری؛ محمد صالح عبدی


3. تمرینات قدرتی با عضو برتر و تاثیر ان بر بر عضو غیر برتر

دوره 27، شماره 27، خرداد 1385

حمیدرضا کشاورزی؛ احمد فرخی


4. بررسی فرا تحلیل تعامل رشد حرکتی و اجتماعی

دوره 27، شماره 27، خرداد 1385

سید مهدی آقا پور؛ غلامرضا جمشیدیها؛ احمد فرخی