نویسنده = مشهوری، مرضیه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ارتباط توانایی های حرکتی با آنتروپومتری و فعالیت جسمانی دانش آموزان 12 تا 15 سالة شهر تهران

دوره 33، شماره 33، اسفند 1386

فضل اله باقرزاده؛ محمود شیخ؛ مهدی شهبازی؛ شهرزاد طهماسبی بروجنی؛ مرضیه مشهوری؛ فرح بانو قادری


2. بررسی میزان اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه تهران

دوره 27، شماره 27، خرداد 1385

افسر جعفری حجین؛ فاطمه شب خیز؛ مرضیه مشهوری