نویسنده = نیا، فرهاد رحمانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی وضعیت آموزش بازی در مراکز خصوصی پیش دبستانی

دوره 31، شماره 31، شهریور 1386

رحیم رمضانی نژاد؛ فرهاد رحمانی نیا؛ مهرعلی همتی نژاد؛ الهام محمودی فرد


2. ارتباط میزان هزینه انرژی(فعالیت بدنی)آمادگی هوازی و

دوره 27، شماره 27، خرداد 1385

ابوطالب باقری؛ حمید محبی؛ فرهاد رحمانی نیا