نویسنده = منصوری، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. تجزیه و تحلیل نوع و میزان فعالیت های بدنی دفاع ها و هافبک های لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 21، شماره 21، مهر 1383

دکتر محمد احسانی؛ دکتر رضا قراخانلو؛ مهدی منصوری