نویسنده = سردار، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه ای ناهنجارهای ستون فقرات پسران و دختران دانش آموز

دوره 23، شماره 23، فروردین 1384

دکتر حسن دانشمندی؛ حسین پور حسینی؛ محمد علی سردار