نویسنده = پور، سید مهدی آقا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فرا تحلیل تعامل رشد حرکتی و اجتماعی

دوره 27، شماره 27، خرداد 1385

سید مهدی آقا پور؛ غلامرضا جمشیدیها؛ احمد فرخی