نویسنده = الهی، علی رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال

دوره 27، شماره 27، خرداد 1385

علی رضا الهی؛ محمود گودرزی؛ محمد خبیری