نویسنده = مولوی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی آسیب دیدگی ورزشکاران با توجه به عوامل روان شناختی

دوره 36، شماره 0، شهریور 1387

روح اله حق شناس؛ محمد مرندی؛ حسین مولوی؛ خلیل خیام باشی