نویسنده = ذبیحی، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة مشکلات مدیریت کلاس‌های تربیت بدنی در مدارس محروم و برخوردار از امکانات ورزشی

دوره 34، شماره 34، اسفند 1386

رحیم رمضانی نژاد؛ مهر علی همتی نژاد؛ اسماعیل ذبیحی