نویسنده = پور، سمانه شمسی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نظرهای مشتریان سالن های بدنسازی بانوان شهر اصفهان

دوره 25، شماره 25، مهر 1384

دکتر محمد احسانی؛ سمانه شمسی پور