نویسنده = انتشاری، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ی عوامل آمادگی جسمانی – حرکتی خواهران دوقلوی یکسان با خواهران غیر دوقلو

دوره 5، شماره 5، تیر 1379

رحیم رمضانی نژاد؛ فاطمه انتشاری؛ دکتر خسرو ابراهیم