نویسنده = نصیری، خسرو
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مشکلات شغلی دانش آموختگان رشته ی تربیت بدنی وعلوم ورزشی

دوره 7، شماره 7، فروردین 1380

دکتر محمد حسین علیزاده؛ خسرو نصیری