نویسنده = عباسعلی گائینی
تأثیر تمرین تداومی منظم و بی تمرینی متعاقب آن بر عامل نشانگر بیماری های عروق کرونر

دوره 37، شماره 0، آبان 1387

مهدی مقرنسی؛ عباسعلی گائینی؛ ابراهیم جوادی؛ محمدرضا کردی؛ علی اصغر رواسی؛ مظاهر رحمانی


مقایسة دو روش وزنة تمرینی (هرمی و آکسفوردی) بر افزایش قدرت عضلات

دوره 35، شماره 35، اردیبهشت 1387

عباسعلی گائینی؛ حمید اراضی؛ جواد اسماعیلی


تأثیر نوع تمرین و استروژن بر CRP و برخی از عوامل خطرزای قلبی عروقی در زنان مسن

دوره 34، شماره 34، اسفند 1386

محسن ثالثی؛ توراندخت امینیان؛ عباسعلی گائینی؛ محمدرضا کردی


اثر تمرین‌های ترکیبی در پیشگیری، کنترل و کاهش عوامل خطرزای قلبی - عروقی

دوره 34، شماره 34، اسفند 1386

مهدی مقرنسی؛ عباسعلی گائینی؛ محسن غفرانی


تأثیر زمان تمرین (صبح و عصر) بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولین های سرم و پاسخ

دوره 32، شماره 32، آبان 1386

محمد جواد پوروقار؛ عباسعلی گائینی؛ زریچهر وکیلی؛ علی اصغر رواسی؛ محمد رضا کردی؛ داریوش شیخ الاسلامی وطنی


بررسی تاثیر دو نوع شیوه تمرینی تداومی و تناوبی بر تغییرات لپتین دانشجویان غیر ورزشکار دانشگاه تهران

دوره 31، شماره 31، شهریور 1386

توراندخت امینیان؛ عباسعلی گائینی؛ علی اصغر رواسی؛ فرهاد دریانوش


مقایسه اثر دو شیوه تمرینی فعالیت بدنی هوازی و تصویر سازی ذهنی بر

دوره 27، شماره 27، خرداد 1385

عباسعلی گائینی؛ احمد فرخی؛ رحمن سوری؛ محمد صالح عبدی