نویسنده = نظرعلی، پروانه
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل نگرش تدوین کنندگان کتاب های درسی فارسی اول تا سوم دبستان نسبت به فعالیت های بدنی

دوره 38، شماره 0، بهمن 1387

آمنه رضوی؛ پروانه نظرعلی؛ محمد خبیری؛ معصومه شجاعی


2. بررسی تأثیر شیوة زندگی بر وضعیت قامت دانشجویان دانشگاه الزهرا (س)

دوره 34، شماره 34، اسفند 1386

پروانه نظرعلی؛ آمنه رضوی؛ سارا کشکر