نویسنده = علیرضا امیدی
تعداد مقالات: 3
2. ارتباط بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران ستادی سازمان تربیت بدنی

دوره 33، شماره 33، اسفند 1386

علیرضا امیدی؛ مهرزاد حمیدی؛ محمد خبیری؛ سمانه صفری